DERS KAYIT TARİHLERİ;

- Ders kayıtları 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, dersler 15 Şubat tarihinde başlayacaktır. 
- Ders ekleme-bırakma ve özel öğrenci kayıtları 18-19 Şubat 2021 tarihleri arasındadır.
- Ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders kaydı yapılamayacaktır.
 

DERS KAYIT İŞLEMLERİ;
Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13. - Maddesinde belirtildiği üzere;
Ders kayıtları akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır.
- Ders kaydı işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, öğrencilere ders kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olmak için bölüm başkanlığınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir. 
- Kaydınızı kesinleştirip kontrol ettikten sonra danışman onayına sunmayı ve Danışmanınızın ders kaydınızı onaylayıp onaylamadığını kontrol etmeyi unutmayınız.
- Lisansüstü öğrencilerin Öğrenci İşleri ilgili Enstitülerde yürütülmektedir.