Fakültemiz öğrencilerinin diğer Üniversitelerden yaz okulunda ders alabilmeleri ve aldıkları derslerin eşdeğer sayılabilmesi için Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi uyarınca aşağıda belirtilen işlemleri yapmaları gerekmektedir.

1) Öğrencinin diğer üniversiteden yaz okulunda ders alabilmesi için, Yönergenin 15. maddesi 1. fıkrası uyarınca; yaz okulunda kayıt yaptıracağı üniversitenin taban puanının Üniversitemize ilk kayıt yaptığı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması ve ayrıca puan türünün de aynı olması gerekmektedir.

2) Öğrencinin yaz okulunda Fakültemizde  kayıtlı bulunduğu programda, diğer programlarımızda ve Üniversitemiz diğer Birimlerinde açılmadığı takdirde  diğer üniversitelerden alabilecektir.

3) Öğrencinin yukarıda belirtilen iki kriteri sağladıktan sonra, Fakültemiz web sayfasında yer alan Öğrenci/Formlar linkini tıklayarak, "Diğer Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Alma İzin Dilekçesini" doldurularak, Bölüm Başkanlığına mail atması gerekmektedir. Başvuru Bölüm Başkanlığınca onaylandıktan sonra, öğrenci karşı üniversiteye kesin kayıt yaptırabilecektir.

4) Onaylanan "Diğer Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Alma İzin Dilekçesi" ve "Yaz okulunda alınan dersi saydırma dilekçesi"  olmadığı takdirde öğrencinin ders saydırma talebi kabul edilmeyecektir. 

5) Diğer üniversitelerden yaz okulunda ders alması onaylanması şartıyla, yaz öğretimini tamamlayan öğrencinin ders saydırma işlemlerini yapmak için, güz döneminde dersler başlamadan en geç 15 gün önce Fakültemiz web sayfasında yer alan Öğrenci/Formlar linkine tıklayarak, "Yaz Okulu Ders Saydırma Dilekçesini" doldurması ve ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.

 

Fakültemiz öğrencilerinin, yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak bölüm sekreterliğine (Mahmut GÜL) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları tarayıp gönderecek öğrenciler İlköğretim Matematik öğretmenliği ve Sınıf öğretmenliği öğretmenliğinde ise ozmusul@gantep.edu.tr, Türkçe öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde ise tymutlu_44@hotmail.com adresine mail yoluyla yollayabilirler. 

Not: Yaz okulunda ders almadan önce o derslerin, Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanması şarttır. Bölüm Başkanlığının onay vermediği dersler yaz okulunda alınamaz. 

GEREKLİ EVRAKLAR

Lütfen Yaz Okulu Yönergesini okuyunuz.

1.Dilekçe için buraya tıklayınız. 

2. Öğrenci transkripti

3. Diğer Üniversitelerden alacağı derslerin Kredileri, AKTS ve ders içerikleri

4. Üniversiteye giriş sınav sonuç belgesi

5. Başvuru yaptığı Üniversitenin taban puanını gösterir belge