PROJELER

Avrupa Birliği Projeleri

Proje Türü: Avrupa Birliği

Proje Adı: H2020-MSCA-NIGHT-2018-International Mersin Science Night (MERSCIN)

Başlangıç Tarihi: 2018

Bitiş Tarihi: 2019

Proje Referans Numarası: 815725

 Bütçe: 150.000 Euro

 Program: H2020-EU.1.3.5. - Specific support and policy actions

Proje Ekibi: Ahmet Camsari, Soner Yurtdas, Mehmet İsmail Yağcı, Christian Gary, Karoline Iber, Hülya Yılmaz, Mehmet Zeyrek, Sara Banu Akkaş, Melis Turhal, Ebru Güller, Kutluğ Savaşır, Nida Palamut Koşar, Cem Koşar, Ayşegül Fulya Yelkenci, Hülya Karataş, Fatma Karipçin, Nurhan Öztürk, Esra Bozkurt Alan

Proje Ortakları:  Mersin University, Ortadoğu Teknik University, Dokuz Eylül University, Ege University, Gaziantep University, Hakkari University, Harran University, İstanbul Kültür University,Karatay University, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Sinop University, Viyana University

Proje Erişim Adresihttps://cordis.europa.eu/project/id/818725 ,  http://www.merscin.org/en/homepage/

Proje Özeti: The MERSCIN (International Mersin Science Night) project proposal sets out to host a European Researchers’ Night in the Turkish Mediterranean coastal city of Mersin. Sixteen participating organisations will take part - one Austrian and fifteen Turkish together with the involvement of a wide range of stakeholders comprising high level officials, universities and public figures. The main aims of the proposal are to increase public awareness about science and the work of researchers and to bridge the gap between scientists and the general public, to actively promote science and research as a vitally important and rewarding career path for the young generations participating and to instill greater environmental awareness in citizens and impart the need to protect dwindling local habitats from the ongoing mass urbanisation whilst also convincing the participating stakeholders of the same issues. Ultimately through hosting this event we would aim to create a platform formed by strong public opinion gained from the increase of awareness during the event, towards pressurising local governmental bodies towards the establishment of a Science Centre. The objectives will be achieved by exposing a large cross section of the public and in particularly schoolchildren and youths to a rich diversity of disciplines in science and by creating a festival spirit amongst participants. Because the European Researchers’ Night is a huge annual event in many European cities attendees will feel the excitement of being able to take part in this multi-national NIGHT, especially providing motivation for the young generations to become involved in science. The ability to host a Researchers’ Night event in Mersin would provide a range of benefits to this rapidly developing city which in recent years has seen a large population increase through immigration from easter Turkish cities and Syria.

Ulusal Projeler

Proje Türü: Ulusal

Proje Adı: Osmaniye Öğretmen Akademisi Başlangıç: 01.10.2019 Bitiş: 15.10.2020 Bütçe: 20000tl Program: Osmaniye Öğretmen Akademisi II Dönem: Öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi

Proje Ekibi: Aydın ALBAK- Uzman Fatma ALACA- Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLUProf. Dr. Erdal BAY- Doç. Dr. Bülent DÖŞ- Doç. Dr. Mustafa POLAT- Doç. Dr. Özlem ÇAKIR- Prof. Dr. Bilal DUMAN- Prof. Dr. Cengiz GÖKŞEN- Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE- Doç Dr. Adnan BOZDOĞAN- Doç. Dr. Menderes ÇENET- Dr. Öğretim Üyesi Halil ÖZDEMİR- Doç. Dr. Ceyhun YÜKSELİR- Dr. Öğretim Üyesi Şenay ATAM

Proje Ortakları: Gaziantep Üniversitesi-Milli Savunma Üniversitesi-Gaziantep İslam Bil. Tek Üniversitesi- Ankara Üniversitesi- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi- Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Erişim Adresi: https://www.instagram.com/osmaniyeogretmenakademisi/?igshid=9abwnilnh6ga

Proje Özeti: Bu projenin amacı; akademisyenlerle öğretmenlerin buluştuğu “Osmaniye Öğretmen Akademisi” adıyla 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinde yer alan mesleki gelişim çalışmalarına katkı sağlamaktır. Projenin hedef kitlesi Osmaniye İl Milli Müdürlüğümüze bağlı okullardaki tüm idareci ve öğretmenlerdir. Proje başarısını ölçmede anket uygulamaları yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre değerlendirmeler yapılıp proje çıktıları hazırlanmıştır. Proje bitiminde katılımcılara belgeleri verilmiştir. Eğitimler belirlenen tarih içerisinde başlayarak bitiş tarihine kadar eğitim faaliyetleri kapsamında yürütülmüştür. Eğitimlerden bir hafta önce okullara ve üniversitelere duyurular resmi yazı yoluyla duyurulup, gerekli izinler alınmıştır. Başvurular gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmiştir. Başvuru yapan öğretmenler özel büro komisyonunun belirlediği kriterlere göre seçilmiştir.

Projenin hedefleri ise şöyledir:

• Osmaniye ilinde görev yapmakta olan öğretmenlerin nitelik ve yeterliliklerini yükseltmek, mesleki gelişimlerini yeniden yapılandırmak.

• İradesi gelişmiş, doğal merakını koruyan ve öğrenmenin kendisini, bir ödül olarak gören öğrenenler yetiştirmek.

• 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık seviyelerini artırmak ve dönüştürmek.

• Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin oluşumuna yönelik kaynakları verimli kullanma becerileri geliştirmek.

• Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek;

➢ Yumuşak-Sosyal becerileri (iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünce, takım çalışması vb.) geliştirmek.

➢ Dijital yeni nesil ölçme araçları ve öğrenme materyalleri geliştirmek.

➢ Yabancı dil öğreniminde erken yaş çocukları için öğretim- yöntem ve teknikleri geliştirmek, kademelere göre farklı öğretim metotları tasarlamak.