• Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış bir fakülte,
  • Eğitim alanında yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalara katkıda bulunarak eğitim sorunlarıyla ilgilenen,
  • Çözüm odaklı bilimsel, eleştirel düşünebilen ve çağın gerektirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip eden,
  • Kurum kültürü ve kimliği güçlü, bilimsel, sanatsal ve teknolojik açıdan uluslar arası ölçütlerde eğitim ve araştırma yapabilen,
  • İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde olmak,
  • Hem öğrencilerimize, hem de vatandaşlarımıza eğitim-öğretim kalitemizi sergilemek ve öğretmen yetiştiren kurum olmak.