• Eğitim alanında evrensel niteliklerle donatılmış öğretmenler yetiştirmek,
  • Eğitim alanında akademik çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Meslek etiğine sahip mezunlar yetiştirmek,
  • Uluslar arası düzeyde eğitim veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak,
  • Eğitim alanlarında nitelikli iş gücü ve akademik bilgilerle toplumun gelişmesine katkıda bulunmak.