Erasmus+ 2014-2020 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği programlarının devlet düzeyindeki temsilcisi ve organizatörü ülkemizde ulusal ajanstır. (www.ua.gov.tr)  Yükseköğretimdeki gençlerimizin yararlanacağı hibe programlarının genel adı Erasmus + tır. Erasmus+ hakkında daha fazla bilgi almak içinulusal ajansın sayfasına buradan bakabilirsiniz. (https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/erasmus-nedir/)

Erasmus+ ile ilgili ulusal ajansın hazırladığı videoyu buradan görüntüleyebilirsiniz. (https://www.ua.gov.tr/media/5sip5uis/erasmus-nedir-tan%C4%B1t%C4%B1m-videosu.mp4)

Nizip Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü olarak birçok üniversite ile fakülte bazında ortaklıklar kurmak maksadıyla iletişime geçilmiş ve University of Lower Silesia-Polonya (https://www.dsw.edu.pl/)  ile ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Halen birkaç üniversite ile görüşmeler devam etmektedir. Görüşmeler Covid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğramış ancak devam etmektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir.

· Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan

· Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)

· Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan

· Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)

· Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Özel Eylem

· Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Gaziantep Üniversitesi, 2003 tarihinden itibaren ERASMUS programından faydalanmaktadır.