Genel Bilgiler

 

Sınıf Öğretmenliği Programı Nizip Eğitim Fakültesi bünyesinde 2011 yılında kurulmuştur. Kurulmasının ardından programımız, 2011-2012 öğretim yılında 40 öğrenci ile öğretim hayatına hizmet vermeye başlamıştır. Her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla öğrenci kabul eden programımızdaki öğrenci kontenjanımız, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 52'ye çıkmıştır.

Sınıf Öğretmenliği Programının amacı, Sınıf Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Programda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıf öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere ilkokul düzeyinde (1-4 sınıf) görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmek hedeflenmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar “Sınıf Öğretmenliği alanında lisans derecesi” alırlar.

Programımızda aktif olarak ders veren araştırma ve öğretmen yetiştirme alanlarında deneyimli; 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi ile uluslararası düzeyde yeterlikleri karşılayabilen öğretmen yetiştirme yönündeki hedefimize ulaşmaya gayret göstermekteyiz.

2018 öncesinde bölüme giriş yapan öğrencilerin ders içeriklerine buradan erişebilirsiniz.

2018 ve sonrasında bölüme giriş yapan öğrencilerin ders içerikleri için Bologna Bilgi Sistemine buradan erişebilirsiniz.

 

Öğrenci Değişim Programları ve Koordinatörleri:

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet ÖZENÇ

Farabi Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet ÖZENÇ

Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet ÖZENÇ

TDP (Toplumsal Duyarlılık Projesi) Koordinatörü: Doç. Dr. Bülent ALAGÖZ

 

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat ÇAY  (Temel Eğitim Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah AKCAN (Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Bülent ALAGÖZ 

Doç. Dr. Mehmet ÖZENÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARA 

Öğr. Gör. Nurfer ÖZDEMİR 

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ